Looking for scholarship?

Google

Monday, March 3, 2008

Scholarhips allocated by the Republic of Turkey to the Foreign Students

SPECIFICATION (En)

*Scholarhips allocated by the Republic of Turkey to the Foreign Students
* Students have to apply to the authorities of their own countries
* For futher details, please contact with Turkish Ambassies

Application Form (En)

Guide for the Foreign Students coming to Ankara (En)
Practical Information about Turkey (En)

Kerajaan Turki telah mempelawa calon-calon berkelayakan dari Malaysia untuk memohon biasiswa bagi mengikuti pengajian seperti berikut:

  1. Biasiswa di peringkat Ijazah Pertama
  2. Biasiswa di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah
  3. Biasiswa penyelidikan
  4. Biasiswa kursus musim panas bahasa dan kebudayaan Turki

Permohonan daripada pegawai dan kakitangan Kerajaan hendaklah melalui Ketua Jabatan dan memenuhi syarat-syarat berikut:-

  1. Telah disahkan dalam perkhidmatan pada tarikh tutup permohonan;
  2. Bersih daripada pertuduhan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah;
  3. Mempunyai kelayakan yang sesuai dengan bidang kursus yang ditawarkan;
  4. Telah mengisytiharkan harta; dan
  5. Syarat-syarat lain yang dinyatakan dalam risalah

Untuk mendapatkan Borang Permohonan, sila klik di sini.

Maklumat lanjut boleh diperolehi melalui laman web berikut:

http://digm.meb.gov.tr/burslar/BURS_IC/scholarship_en.html

Permohonan hendaklah dipanjangkan kepada:-

Setiausaha Bahagian
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Aras 4, Blok 1, Menara PjH
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Presint 2
62100 PUTRAJAYA
(u.p. Cik Norkamilah Bt Zanial)

Tarikh tutup permohonan adalah pada 1 Jun 2008 kecuali permohonan kursus Bahasa dan Kebudayaan pada 1 April 2008.